Groep 4

Algemeen

Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Welkom op de site van groep 4. In deze klas zitten 27 kinderen. De leerkrachten van deze groep zijn juf Myriam en juf Janny. 

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken. Heeft u vragen loop dan gerust bij ons binnen!

Algemene informatie over groep 4

 

Nieuws

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Ook dit schooljaar gaan we veel leuke dingen doen. Die kun je altijd op dit deel van de website vinden.
Juf Myriam en juf Janny


Belangrijke data voor de komende tijd:

dinsdag 20 januari, donderdag 26 februari, donderdag 26 maart en donderdag 21 mei: techniekles.

vrijdag 13 februari: Carnavalsfeest op school.

donderdag 26 februari en maandag 2 maart: 10-minutengesprekken

woensdag 4 maart: rapport
 
Leerzame sites:
www.maaltafels.be
www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnld=8
www.onlineklas.nl/
www.spelletjesplein.nl/sitemanager.asp?pid=18&plein=259
www.tafeldiploma.nl
www.zouaafsoft.be/2de%20leerjaar/HotPot/tweede%20leerjaar.htm
www.somprint.nl/werkblad-tafels.html