Aanmelden/inschrijven

Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. Wilt u kennismaken met ons neem dan contact op. U krijgt een rondleiding door ons sfeervolle gebouw en over ons schitterende speelplein met groot bos en "Pannaveldje".
Daarnaast worden in een persoonlijk gesprek al uw vragen beantwoord en wordt ons motto: ┬Ě "Zelfstandig waar het kan en begeleid waar het moet." toegelicht.

Op De Vaert hebben ouders van een mogelijke nieuwe leerling eerst een gesprek met de directie en
krijgen ze een rondleiding. Als de ouders besluiten hun kind in te willen schrijven wordt hiervoor het
aanmeldingsformulier (zie bijlage) gebruikt. Dat formulier wordt na dat gesprek meegegeven. Hierop dienen de ouders o.a. in te vullen of er eventuele medische problemen of ontwikkelingsachterstanden zijn bij hun kind.
Ook dienen de ouders aan te geven of zij verwachten dat hun kind wellicht extra begeleiding i.v.m.
eventueel aanwezige leerproblemen, motorische problemen, gedragsproblemen of andersoortige
problemen nodig zal hebben. Dit formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en
ondertekend aan de school geretourneerd te worden.

De school heeft 6 weken de tijd om te onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden. Dit onderzoek
start als uw kind 3 jaar en 9 maanden oud is. Wanneer uw kind geplaatst kan worden op De Vaert krijgt
u een inschrijfformulier toegestuurd. De plaatsing wordt pas definitief wanneer u het inschrijfformulier
volledig heeft ingevuld en geretourneerd.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze intern begeleider Nathalie van Eeten of
met Rob Rijken, directeur (telefoon:0416-272166).