MR vergaderingen

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben  de volgende ouders en leerkrachten zitting in de M.R.:
Oudergeleding:
Simone Brekelmans
Stephanie Hoefnagel (voorzitter)
Maaike Meeuwis
Sandra van der Meer
Personeelsgeleding:
Evelyne Kattenbeld
Henk Boeren
Cynthia van Velzen (secretaris)
Annemiek de Wit

MR Activiteitenplan