Onze visie

Met het team, de leerlingen en ouders hebben we nagedacht,  waar we als school over 4 jaar willen staan; op basis van welke visie willen we op “de Vaert” inhoud geven aan onderwijs. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande omschrijving van de visie van “de Vaert”.  

  • Op school heerst een veilige en open sfeer waarin iedereen respect voor elkaar heeft. Zowel leerlingen, ouders als leerkrachten accepteren elkaar zoals ze zijn en communiceren op een open en respectvolle manier met elkaar. We zorgen er samen voor dat iedereen zich fijn voelt op onze school. De leerkracht heeft oprechte aandacht voor leerlingen en ouders en neemt hen beiden serieus.  
  • Om deze sfeer te realiseren zijn er op school regels en afspraken die we met elkaar gemaakt hebben en waarvan we verwachten dat iedereen zich daaraan houdt.  
  • Er is een goede interactie tussen leerlingen en leerkrachten.  
  • We besteden aandacht aan leervakken, aan sociale vaardigheden en creatieve vakken.  
  • Op het gebied van de leervakken creëert de leerkracht een leeromgeving waarmee een goede basis wordt gelegd voor de toekomst. Leerlingen worden hierbij aangesproken op hun eigen kwaliteiten en niveau.  
  • De school maakt gebruik van moderne leermiddelen en technieken waarmee leerlingen zowel kennis als vaardigheden opdoen. Samenwerking wordt hierbij aangemoedigd, maar leerlingen zullen hier ook zelfstandig mee aan de slag gaan.  
  • Leerlingen leren zelf om voor problemen oplossingen te bedenken; zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.  
  • Leerlingen leren hoe te leren en krijgen steeds meer zelf een rol in hun eigen leerproces.