Ouderraad

De oudervereniging (OV) organiseert i.s.m. het team diverse activiteiten zoals: sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, carnaval, sport- en speldagen etc. Verder levert de ouderraad een bijdrage aan aankleding en onderhoud van de speelplaats, de "Vaertdag", incidenteel iets van extra materiaal voor de klassen.
Indien u dat wenst, kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor een van de vele activiteiten, waarbij ouderhulp onontbeerlijk is. 
 

Wat doet de Ouderraad?

De OR vergadert 8 keer per jaar ’s avonds over de gang van zaken op school en over de werkgroepen die op dat moment actief zijn. Deze werkgroepen organiseren de volgende avtiviteiten:

  • Sinterklaas
  • Kerst/Kerstmarkt
  • Carnaval
  • Pasen
  • Vaertdag
  • Actie geldinzameling
  • Laatste schooldag

Iedere werkgroep bestaat uit enkele leerklachten en 4 tot 6 OV-leden. Zij proberen ieder jaar weer een originele invulling te geven aan deze speciale dagen, zodat de leerlingen weer een leuke dag hebben.
Bovendien helpt de OV bij de inschrijving van de Avonddriedaagse.

Hoe komt de Ouderraad aan het benodigde budget?

De ouderbijdrage is vanaf schooljaar 2022-2023 verhoogd naar 42,50 euro. In dit bedrag zit naast de bijdrage van 18,50 euro die u voorheen betaalde ter ondersteuning van schoolactiviteiten, een bedrag opgenomen om de pleinwacht te bekostigen. Op deze manier kunnen we zo kostenefficiënt mogelijk een kwalitatief goede lunchpauze voor de kinderen realiseren.

De vrijwillige bijdrage is per schooljaar. Ouders ontvangen in september een Tikkie om de betaling te kunnen voldoen.
Indien uw kind(eren) later in het jaar op school komt/komen zal de hoogte van de bijdrage aangepast worden.


Hoe kun je lid worden van de Oudervereniging?

OR-leden verplichten zich om minimaal 1 jaar lid te worden, en kunnen dit blijven zolang hun kind leerling is op de Vaert. Aan het eind van elk schooljaar wordt gekeken of er leden stoppen. Is dat het geval, dan wordt er een oproep aan alle ouders gedaan om zich op te geven als nieuw OV-lid. Indien er meer ouders zich hebben opgegeven dan het aantal leden wat nodig is, dan volgt er een verkiezing. Alle ouders krijgen een stemformulier met een korte beschrijving van de kandidaten, en kunnen dan op hun favoriete kandidaat stemmen. De kandidaat (kandidaten) met de meeste stemmen wordt gekozen tot nieuwe OR-lid.