Ouderraad

De oudervereniging (OV) organiseert i.s.m. het team diverse activiteiten zoals: sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, carnaval, sport- en speldagen etc. Verder levert de ouderraad een bijdrage aan aankleding en onderhoud van de speelplaats, de "Vaertdag", incidenteel iets van extra materiaal voor de klassen.
Indien u dat wenst, kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor een van de vele activiteiten, waarbij ouderhulp onontbeerlijk is. 
 

Wat doet de Ouderraad?

De OR vergadert 8 keer per jaar ’s avonds over de gang van zaken op school en over de werkgroepen die op dat moment actief zijn. Deze werkgroepen organiseren de volgende avtiviteiten:

  • Sinterklaas
  • Kerst/Kerstmarkt
  • Carnaval
  • Pasen
  • Vaertdag
  • Actie geldinzameling
  • Laatste schooldag

Iedere werkgroep bestaat uit enkele leerklachten en 4 tot 6 OV-leden. Zij proberen ieder jaar weer een originele invulling te geven aan deze speciale dagen, zodat de leerlingen weer een leuke dag hebben.
Bovendien helpt de OV bij de inschrijving van de Avonddriedaagse.

Hoe komt de Ouderraad aan het benodigde budget?

Het overgrote deel van de activiteiten van de OR wordt betaald uit de ouderbijdrage.
Deze bedraagt voor het schooljaar 2019 / 2020 € 15,00 en kan worden overgemaakt op rekeningnummer 12.97.43.895 t.n.v. Leerrijk, inzake ouderraad 'de Vaert' o.v.v. de naam van uw kind (eren).

Daarnaast zamelt de Oudervereniging ieder jaar geld in met bijv. een actie of een kerstmarkt.


De leden van de Ouderraad

De ouderraad telt momenteel 11 leden.


Hoe kun je lid worden van de Oudervereniging?

OR-leden verplichten zich om minimaal 1 jaar lid te worden, en kunnen dit blijven zolang hun kind leerling is op de Vaert. Aan het eind van elk schooljaar wordt gekeken of er leden stoppen. Is dat het geval, dan wordt er een oproep aan alle ouders gedaan om zich op te geven als nieuw OV-lid. Indien er meer ouders zich hebben opgegeven dan het aantal leden wat nodig is, dan volgt er een verkiezing. Alle ouders krijgen een stemformulier met een korte beschrijving van de kandidaten, en kunnen dan op hun favoriete kandidaat stemmen. De kandidaat (kandidaten) met de meeste stemmen wordt gekozen tot nieuwe OR-lid.