Overblijven

Het overblijven wordt geregeld door Stichting Kinderopvang Midden Brabant.

Via deze link ontvangt u het informatieboek TSO van Stichting Kinderopvang Midden Brabant. In dit informatieboek vindt u alle algemene informatie over de uitvoering van de tussenschoolse opvang. Tevens wordt ingegaan op de organisatorische en financiële aspecten.

Achter in het informatieboek is het inschrijfformulier toegevoegd.

Voor meer informatie kunt u ons van 08.00 uur tot 17.00 uur op werkdagen altijd bellen : 0416 – 27 84 72 of een mail sturen naar tso@stichting-kmb.nl