Overblijven

Op De Vaert werken we met een continurooster waardoor alle leerlingen tussen de middag op school
blijven en hun meegenomen lunch nuttigen in de klas.
Daarnaast spelen ze per bouw een half uur buiten op het speelplein onder toezicht van leerkrachten en
vrijwilligers.