Het team van Basisschool De Vaert

Het Team van BS de Vaert: schooljaar 2019-2020:

Managementteam (MT)
Het managementteam van de Vaert bestaat uit:
meneer Rob (directeur) en juf Nathalie (IB-er)

Leerkrachten:
Groep 1/2A: jufffrouw Evelyne en juffrouw Cynthia
Groep 1/2B: juffrouw Els en juffrouw Cynthia
Groep 1/2C: Meneer Erik en juffrouw Dafne
Groep 3: juffrouw Cathy en juffrouw Josephine
Groep 3/4: juffrouw Jenna
Groep 4/5: juffrouw Margret en juffrouw Doret
Groep 5: juffrouw Myriam en juffrouw Janny
Groep 6: juffrouw Annemiek
Groep 6/7: juffrouw Lisette
Groep 7 : meneer Marco
Groep 8: juffrouw Manja en meneer Henk

Onderwijsassistente:
Voor alle groepen: juffrouw Silvia

Conciƫrge:
Meneer Theo